Onderstaand vindt u de originele tekst uit 1814 zoals teruggevonden in de gemeente archieven.

Bathmen 1 maart 1814
Aan de heer Commissaris den Generaal van het departement de Monden van den IJssel.

Ik neem de vrijheid u te berichten dat ik uwe beschrijving van den 27 februari no 587 op den 28ste des morgens om 8 uur hebbe ontvangen betreffende de komst van Zijne Doorluchtige Hoogheid heer Erfprins van Oranje Nassau, dat ik dadelijk de daaringesloten brieven aan hun adres hebben doen bezorgen. En zij mij verders hebben gespoed om de nodige aangestalten te maken om Zijne Hoogheid met een gepaste vreugde na onze dorpsomstandigheden te kunnen inwachten. Dat ik vervolgens mij op een paard hebbe begeven, en het voorregt hebbe mogen genieten zijne hoogheid op de grenzen van ons dorp aftehalen en te verwillekomen.
Dat Zijne Hoogheid ons dorp genadert zijnde aldaar werd afgewacht door den Hoogwelgeboren Heer Generaal Lijkmams, met nog enige andere officieren van den Landstorm die zijn Hoogheid met alle vriendelijkheid hebben ontvangen.
Vervolgens in ons dorp gekomen zijnde, werd met de grootste vreugde onder het geluid van de klokken uitgeroepen:

Hoezee Vivat Oranje Boven!

Zijne Hoogheid, gereden zijnde tot voor het huis van Juffr. Coopeen alwaar de Heer Generaal zijn Hoofdkwartier houd, is Hoogheid uit zijn wagen getreden en in het huis gegaan. Vervolgens en wel kort daarop is zijn Hoogheid op een paard gaan zitten, en is met de Heer Generaal en nog andere officieren de vestigingen voor Deventer gaan bezigtigen en hij de terugkomst eenigen tijd in het bovengenoemde huis bij de Heer Generaal zich hebben opgehouden is Zijne Hoogheid vervolgens weder in het rijtuig getreden, en heeft alzoo met alle vriendelijkheid ons dorp verlaten, en zijn reis verder voortgezethebbende naar Holten. Waarom ik het van mijn pligt achte de Heeren Commissarissen van deze heugelijke gebeurtenissen kennis te geven, te meer daar dit een eer is in welke men misschien in dit ons kleine dorp bijna niet hebben mogen ondervinden, en met zoonodige Heerlijke komst vereert te mogen zijn.

Hebbe de eer, enz.