De inmiddels 10 jaar oude Kroon is weer van stal gehaald door Jan van Ark en de zijnen, maar behoeft enig poetswerk. Van de deelnemers aan het eet- en drinkfestijn op 1 juni  wordt dan ook verwacht nog wat glans aan de Kroon toe te voegen. Deze zal dan later op de avond door de Landstormers in vol ornaat op de Brink worden geplaatst.

Op dit moment staan al replica’s van de Kroon bij alle toegangswegen van Bathmen.

De festiviteiten op 1 juni zullen volledig in de stijl zijn van Bathmen spant de Kroon. Zo worden de deelnemers aan de BBQ ingehaald met carillonmuziek, is er live-muziek en zal er later op de avond weer de traditionele stoelendans plaatsvinden. Kortom Bathmen viert na 10 jaar op stijlvolle wijze nogmaals het feit dat we de oudste Oranjevereniging van Nederland hebben. Men kan zich voor het eet en drinkfestijn aanmelden via deze website, ook kan men hier alle informatie over het dorpse evenement vinden.